Witamy,

Podejmujemy działania promujące zrozumienie niepełnosprawności, uczulające społeczeństwo na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz potrzebę uruchomienia mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnienie im równych szans.…