Metoda TheraSuit

 

W roku 2002 TheraSuit został wrowadzony do pierwszych klinik

w Stanach Zjednoczonych.

TheraSuit jest pierwszym kostiumem w USA używanym do

rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami i zaburzeniami układu

nerwowego, nerwowo-mieśniowego i sensory-motorycznego.

Kostium służy ogromną pomocą podczas ćwiczeń pacjentów

z autyzmem i problemami z koordynacja zmysłowo-ruchową.

Poprzez system elastycznych konektorów ciało pacjenta uzyskuje

prawidłowe ustawienie oraz pozycję. To normalne ustawienie ciała

i prawidłowe funkcjonowanie mięśni postawy pozwala pacjentowi

nauczyć się prawidłowego wzoru ruchowego. Poprzez odpowiednie

ustawienie naciągów kostiumu na ciało pacjenta oddziaływuje

specyficzne obciążenie i ucisk, poprzez które uzyskuje się głęboką

stymulację receptorów w mięśniach, ścięgnach i wiązadłach. Thera-

Suit daje zewnętrzna stabilizację tułowia. To ułatwia na wykonywanie

bardziej płynnych i skoordynowanych ruchów kończyn górnych i kończyn

dolnych.

Jak wykazały badania ruchy główne oraz precyzyjne poprawiają się

u 94% pacjentów. Lepsza wymowa i płynność mówienia została

udokumentowana u 64% pacjentów. Największy progres zsotał uzyskany

w układzie błędnikowym (równowagi). Układ błędnikowy poprzez

pozycję ciała odbiera, analizuje oraz koordynuje ton mięśniowy

niezbędny do wykonywania ruchu.

Więcej można przeczytać tutaj: 

TheraSuit broszura po polsku

 

Izabela with Nat during therapy

before after thpic therasuit 4izabela with Nate 2


Rehabilitację poprowadzi mgr Ewa Rodzeńcertyfikowana terapeutka TheraSuit Method Pediatric Instesive Therapy.

 

Wszystkie materiały pochodzą z © TheraSuit LLC oraz strony http://www.suittherapy.com/.

 

CERTYFIKATY:

CCI20130625_0001 CCI20130625_0000 CCI20130625_0002