Monika Kurek

Nauczyciel mianowany, Koordynator placówki OREW od 2011 roku.
W przypadku nieobecności dyrektora OREW osoba oddelegowana jako pełniąca obowiązki dyrektora.

mgr pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończone studia podyplomowe:

 1. Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie (APS, Warszawa);
 2. Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących (APS, Warszawa, 3 semestry);
 3. kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki (ODN, Warszawa).

Ukończone kursy i szkolenia pedagogiczne:

 • czterostopniowy kurs Języka Migowego  w PZG
 • Makaton I stopień
 • Terapia ręki I i II stopień
 • MRR wg Weroniki Sherborne I stopień
 • Praca z Oddechem i Ciałem-Programy Aktywności Knillów
 • Stymulacja Systemu Taktylnego
 • Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC)
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną
 • Kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I stopnia
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • „Muzykoterapia Profilaktyka i Terapia Muzyczna” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie ( dr Maciej Kierył )
 • „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej, strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT- Bobath” , Aleksandra Łada
 • „Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (C) APD – jedna z przyczyn trudności w uczeniu się. Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno Pedagogicznej Renata Borowiecka
 •  „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” metodą Carole Sutton,  Fundacja Synapsis

 

Szkolenia organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Pediatrycznej
 • Program Klucz do Uczenia się
 • Pedagogika Planu Daltońskiego
 • Model Wczesnej Interwencji – Model Insite
 • Program terapii percepcyjno motorycznej Ruch dla Uczenia się (Move to learn)
 • Elementy Metody Werbo- Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi Metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS.

Wychowawca kolonijny oraz kierownik wycieczek i szkolnych imprez turystyczno – krajoznawczych.