Regulamin OREW

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego 
organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kobyłce, ul. Nadmeńska 8H, 05-230 Kobyłka

Regulamin OREW PSONI Koło w Kobyłce