Projekt “Półkolonie z emocjami”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Kobyłce, przy współpracy z Powiatem Wołomińskim organizuje półkolonie dla uczniów szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego, klasy I-IV.
Półkolonia będzie miała miejsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Kobyłce.
Program półkolonii skierowany jest zarówno do uczniów szkół ogólnodostępnych, jak i uczniów szkół specjalnych (niepełnosprawnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz uczniów klas integracyjnych. Wszystkie zajęcia zaplanowane zostały z wykorzystaniem wiedzy o edukacji włączającej. Celem wydarzenia jest szeroko pojęta integracja, zrozumienie odmienności, nauczenie się zasad alternatywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, mądrej pomocy. Uczestnicy oswoją się z emocjami, nauczą rozwiązywania problemów poprzez zabawę. W programie zaplanowano stymulowanie zmysłów z wykorzystaniem multisensoryki oraz Sali Doświadczania Świata, a także zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i bhp w życiu codziennym. Podczas kolonii będziemy się uczyć siebie, śmiać, krzyczeć, uczyć radzić ze złością, poznamy zagrożenia płynące ze świata gier, a także spełniać plastycznie i teatralnie.
Na organizację wydarzenia Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Powiatu Wołomińskiego.