Kadra PSONI Koło w Wołominie

Kadra OREW jest w pełni profesjonalna i otwarta na potrzeby wychowanka i jego rodziny.

Pracownicy merytoryczni ustawicznie podwyższają swoje kwalifikacje, kończą różne formy doskonalenia zawodowego, studia podyplomowe oraz wszelkiego rodzaju warsztaty uwzględniające specyfikę swojej pracy.

   
Dyrektor: mgr Urszula Bartosiak
       

nauczyciel – terapeuta: 
gr Halina Strzemecka, nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Lekki
mgr Mikołaj Dębski
mgr Zbigniew Chodkowski
mgr Patrycja Zielińska
lic. Agnieszka Uziębło
mgr Arkadiusz Łukasiak

 


psycholog:

– mgr Aleksandra Inatowicz – Łubiańska

        logopeda:

fizjoterapeuta:

 
Dogoterapeuta:  mgr Monika Kłos

pomoc nauczyciela – terapeuty:

 • Agnieszka Siedziewska
 • Anna Świętochowska
 • Bożena Lipińska
 • Alicja Marczak
 • Aleksandra Skwarska
 • Dorota Kuchta Piekut

pielęgniarka

 • Iwona Baryczka
 • Dorota Burasiewicz

konserwator: firma zewnętrzna

pracownik porządkowy:

 • Ewelina Misiukiewicz
 • Dorota Kuchta Piekut 
 • Marcin Rewerski