Kadra PSONI Koło w Wołominie

Kadra OREW jest w pełni profesjonalna i otwarta na potrzeby wychowanka i jego rodziny.

Pracownicy merytoryczni ustawicznie podwyższają swoje kwalifikacje, kończą różne formy doskonalenia zawodowego, studia podyplomowe oraz wszelkiego rodzaju warsztaty uwzględniające specyfikę swojej pracy.

   
p. o.  dyrektora mgr Zbigniew Chodkowski 
       

nauczyciel – terapeuta: 
mgr Monika Kurek
mgr Halina Strzemecka, nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Lekki
mgr Mikołaj Dębski
mgr Zbigniew Chodkowski
mgr Patrycja Zielińska
mgr Paulina Bobińska 

 


psycholog:

– mgr Karolina Langner

        logopeda:

nauczyciel katechezy: 

 •  mgr Anna Zielińska

fizjoterapeuta:

 
Dogoterapeuta:  mgr Monika Kłos

pomoc nauczyciela – terapeuty:

 • Agnieszka Siedziewska
 • Anna Świętochowska
 • Bożena Lipińska
 • Alicja Marczak

pielęgniarka:

 • Krystyna Sasin
 • Iwona Baryczka
 • Dorota Burasiewicz
 • Sylwia Owczarek 

konserwator: firma zewnętrzna

pracownik porządkowy:

 • Agnieszka Siedziewska
 • Dorota Kuchta Piekut 
 • Marcin Rewerski