Misja i Wizja

Misja OREW
Misją Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wołominie jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia  niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.

Wizja OREW
W naszej bezpiecznej, przyjaznej placówce, dobrze wykwalifikowana, twórcza kadra umożlwia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie wszechstronny rozwój, przygotowuje ich do możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteśmy otwarci na współpracę.