Podziękowanie

W imieniu własnym oraz naszych Wychowanków, składamy serdeczne podziękowania ISKIERKOM ze Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
oraz ich opiekunowi wolontariatu, p. Sylwii Malinowskiej.
Jesteście bardzo wyjątkowymi młodymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały i odpowiedzialny postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej, jaką jest wolontariat. Poświęcając swój wolny czas, dajecie potrzebującym cząstkę samego siebie, a to jest największy dar, którego nie można kupić w sklepie lub zamówić przez internet. Współczesny świat otacza wszechobecna komercja. Wy natomiast potraficie bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem pomagać innym. Dzięki Wam nasi Wychowankowie nie czują się pominięci i zapomniani, szczególnie w tym szalonym czasie. Sprawiacie, że w ich codziennym życiu pojawia się więcej iskierek radości. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.
Dziękujemy!
Pracownicy i Wychowankowie OREW
oraz Zarząd PSONI Koło w Kobyłce