Koronawirus

Bezpieczeństwo zdrowotne Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kobyłce


Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować Państwa o stanowisku i działaniach ośrodka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście obserwowanej przez nas wszystkich sytuacji rozprzestrzeniania się i zachorowalności na koronawirusa.

Na chwilę obecną nie mamy podstaw, aby podejmować działania typu kwarantanna wychowanków, nauczycieli i pracowników ośrodka, czy też wstrzymywanie pracy ośrodka. Wszystko co możemy i powinniśmy zrobić to zachować spokój i zdrowy rozsądek.

Nie mniej jednak bacznie obserwujemy sytuację. Wychowawcy zostali wyczuleni na dopilnowywanie dzieci, jeśli chodzi o kwestie higieny, czyli częste i dokładne mycie rąk, korzystanie z chusteczek jednorazowych, zachowanie przy kichaniu, itp. Prosimy również Państwa o kontynuację w domach podawanych przez właściwe instytucje wytycznych higienicznych. W tym momencie wyostrzone i skrócone zostało nasze postępowanie w sytuacji zgłoszenia przez nauczyciela osłabionego stanu zdrowia ucznia. Uruchomioną mamy także procedurę częstszej dezynfekcji różnych powierzchni, klamek, poręczy, itp. Tak zresztą robimy co roku w sezonie grypowym.

Na tablicy ogłoszeń odnowiliśmy informację dla rodziców z odpowiednim zaakcentowaniem na nieposyłanie do ośrodka dzieci o podejrzanym stanie zdrowia i pozostawienie w domu do czasu wyjaśnienia sytuacji. I w tym miejscu chciałabym poprosić Państwa o szczególną czujność i odpowiedzialność. Jeśli zauważycie Państwo u dzieci, ale również u siebie lub osób, z którymi mieliście bezpośredni kontakt (i jesteście w grupie ryzyka ze względu miejsce spędzanych ferii), jakiekolwiek z niepokojących sygnałów, typu: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, proszę podjąć właściwe działanie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach: https://gis.gov.pl/, https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch.

Reasumując zachowujemy zdrowy rozsądek, baczenie obserwujemy sytuację i podejmujemy działania adekwatne do wydarzeń. Jednocześnie pracujemy zgodnie z planem w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Taką drogą podąża nasz ośrodek i mam nadzieję, że szczęśliwie przejdziemy przez ten czas.

Agnieszka Urbańska

Przewodnicząca Zarządu Koła w Kobyłce

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną