Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie :)

Już za tydzień rozpoczynają się zajęcia w OREW :) A tymczasem powspominajmy przedwakacyjny wyjazd naszych Wychowanków do Ogrodu Botanicznego w Powsinie :)

 

Ž
Â

Ä
btr
^
¼
dav
2
dav
dav
dav
dav
dig
btr

dav
dav
dav
„

Ó