Podziękowania

Podziękowania składamy również Panu Januszowi Fałek za pomoc w organizacji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzięki Panu Januszowi mieliśmy solidną scenę na której występowali…