Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, czwartkowa wycieczka do Leśniakowizny z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, zostaje przesunięta na inny termin, który podamy na bieżąco.