Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obchodzi w roku 2013 Jubileusz 50- lecia ruchu rodziców  osób  z niepełnosprawnością intelektualną W ramach obchodów…