Mikołaj Dębski

Magister Sztuki, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym ze specjalnością: gra na altówce. W trakcie w/w studiów zostało również ukończone Studium Pedagogiczne. Ponadto ukończone  studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szkolenia:

– ,,Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera) w oparciu o techniki behawioralne’’.

– ,,Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz’’.

– ,,Metoda Dobrego Startu – część praktyczna’’.

– ,,Makaton – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole).

– ,,Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności.’’

– ,,Terapia ręki-poziom I’’

– ,,Terapia ręki-poziom II’’

– ,,Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – poziom I’’.

– ,,Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem’’.

– ,,Metoda Snoezelen w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu.’’

– ,,Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym’’.