Statut OREW

Statut Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wołominie, ul. Piłsudskiego 13, 05-200 Wołomin

STATUT OREW